Ved reservation skal du vælge perioden, hvor teltet skal anvendes, den ønskede teltstørrelse og hvilket ekstrainventar, du ønsker at til vælge (f.eks. borde, stole, lys, varme, musik mv.).Hvis du booker teltet til en weekend sætter vi det normalt op torsdag og tager det ned mandag/tirsdag. Den endelige planfor opsætning/nedtagning aftales, når vi nærmer os datoen for lejeperioden.
Generelt vedr. leje af festtelt

En lejeperiode er på 2 dage (en weekend). Skal I holde fest en lørdag, sætter vi normalt teltet op torsdag aften og tager det ned mandag/tirsdag, så I kan forberede og nyde jeres fest uden at stresse.

Når du har reserveret modtager du et endeligt tilbud samt en opkrævning af depositum (1.500 kr.). Depositum skal betales inden 8 dage og reservationen er først gyldig, når depositum er modtaget. Endelig faktura (ekskl. depositum) fremsendes, på opsætningsdagen, hvor det endelige antal borde og stole mm. er fastlagt.

Vores telt kan lejes som enten 6x6meter (ca. 36 personer) eller 6×9 meter(ca. 48 personer). Teltet passer i de fleste almindelige villahaver. Teltet har 2indgange/udgange og halvdelen afsiderne har vinduer.

Viu dlejer kun festtelt indenfor Greve kommune og nærmeste omegn, og kun i perioden april-august.

Lejer stiller med min. en voksen til at hjælpe med at bære telt og inventarind/ud fra opsætningsstedet. Hvis dette ikke er muligt, pålægges fakturaen gebyr på 600 kr, så vi kan have en ekstra, hjælper med.