Generelt

Telt i haven udlejer, leverer og opsætter telt med mere i området Greve og nærmeste omegn. Inventar og andet tilbehør udlejes kun ved samtidig leje af telt med gulv.

Telt i haven er en afdeling af firmaet GEOTRAIL Event(cvr. nr. 39248182). For yderligere information henvises til hjemmesiden www.geotrail.dk.

Reservation

Telt og øvrigt tilbehør reserveres via formularen på Telt i havens hjemmeside. På baggrund af oplysningerne på reservationen udarbejder Telt i haven udkast til tilbud, som sendes til den mailadresse, som er blevet oplyst ved bestillingen. Reservationen er først gyldig når lejer har accepteret tilbuddet fra Telt i haven pr. mail samt indbetalt depositum på 1.500 kr til den oplyste bankkonto. Depositum refunderes ved evt. afbestilling indtil en måned før arrangements datoen. Ved senere afbestilling refunderes depositum ikke.

Bestillingen af ekstra inventar (bord, stole, varme, lys osv.) kan ændres indtil en uge før arrangements datoen ved at oplyse det ændrede antal på mail@teltihaven.dk.

Lejeperiode

En lejeperiode er på 2 dage (en weekend). Skal I holde fest en lørdag, sætter vi normalt teltet op torsdag aften og tager det ned mandag/tirsdag, så I kan forberede og nyde jeres fest uden at stresse.

Betaling

Betaling for leje overføres af lejer til vores konto jf. den tilsendte faktura. Depositum fratrækkes på den endelige faktura.

Levering og opsætning

Det aftalte telt og tilbehør leveres til den adresse, der er blevet oplyst af lejer.

Inden opsætning udpeger lejer hvor teltet ønskes placeret og placering af døre i teltet aftales. Lejer forestår koordinering i forbindelse med opsætningen og står inde for at teltet placeres lovligt – det vil sige på areal som lejer har ret til at disponere over – samt at gældende regler for afstande til bygninger overholdes.

Lejer stiller med min. én voksen til at hjælpe med at bære telt og inventar ind/ud fra opsætningsstedet. Hvis dette ikke er opfyldt på opsætningsdagen pålægges fakturaen gebyr på 600 kr, så vi kan have en ekstra hjælper med.

Telt i havens medarbejdere forestår opsætningen af telt med mere efter lejers anvisninger.

Det er en forudsætning for levering og opsætning at telt og tilbehør maksimalt skal bæres 25m fra indkørsel til den endelige placering af teltet, at der ikke skal forceres trapper, når telt og tilbehør skal bæres til den endelige placering samt at passagen til den endelige placering muliggør at teltstænger op til 4 m længde kan transporteres til den endelige placering. Endvidere forudsættes det, at området, hvor teltet skal placeres, er plant og ryddet inden tidspunktet for opsætning. Såfremt disse forhold ikke er opfyldt, forbeholder Telt i haven sig retten til at annullere aftalen. Bemærk at gulvet i teltet ligger bedst på jævnt underlag/græsplæne.

Anvendelse

Såfremt der anvendes andre varme kilder i teltet end dem der er lejet sammen med teltet skal dette godkendes af Telt i haven med henblik på at undgå brand. Terrassevarmere, grill, bålfade, fakler og lignende må ikke anvendes i eller i nærheden af teltet.

Lejer er forpligtet til at sørge for at telt og andet inventar som er lejet af Telt i haven ikke lider overlast. Eventuelle skader skal meldes til Telt i haven senest ved afhentningen og lejer betaler for udbedring af disse.

Nedtagning og afhentning

Telt i haven nedtager og afhenter telt med videre på det aftalte tidspunkt. Inden da skal lejer sørge for at teltet er tømt for alt som ikke tilhører Telt i haven. Hvis lejer har lejet stole og borde hos Telt i haven skal borde være aftørret og klappet sammen, og stole skal være stablet med 7 stole i hver stabel.

Annullering som følge af vejrlig

Det kan være farligt at anvende telte i kraftigt blæsevejr. Telt i haven forbeholder sig retten til at annullere lejeaftalen såfremt vejrudsigten for udlejningsperioden lover blæsevejr udenfor de grænser som teltet er certificeret til. Vindgrænserne fremgår af certifikatet for teltet.