Betingelser for teltleje

Generelt

Telt i haven udlejer, leverer og opsætter telt med mere i området Eriksminde i Greve. Inventar og andet tilbehør udlejes kun ved samtidig leje af telt med gulv.

Telt i haven er en afdeling af firmaet Geotrail (cvr. nr. 33924542). For yderligere information henvises til Geotrails hjemmeside

Lovgivning

1. januar 2015 trådte nye regler i kraft vedr. certificering og anvendelse af festtelte. Telt i havens telt er certificeret efter de gældende regler. Kopi af certifikatet tilsendes lejer sammen med tilbud vedr. leje. Endvidere fremgår vejledning vedr. teltets anvendelse af tilbudet. Vejledningen kan også læses under punktet "Vejledning vedr. anvendelse af telt" i disse betingelser.

For yderligere information henvises til Beredskabsstyrelsens Vejledning vedr. transportable telte og konstruktioner.

Reservation

Telt og øvrigt tilbehør reserveres via bestillingsformularen på Telt i havens hjemmeside. På baggrund af oplysningerne på bestillingenssedlen udarbejder Telt i haven udkast til tilbud, som sendes til den mailadresse, som er blevet oplyst ved bestillingen. Reservationen er først gyldig når lejer har accepteret tilbudet fra Telt i haven pr. mail (til mail@teltihaven.dk) samt indbetalt depositum på 1.500 kr til vores konto (Danske Bank 4434 4748820655). Depositum refunderes ved evt. afbestilling indtil en måned før arrangementsdatoen. Ved senere afbestilling refunderes depositum ikke.

Bestillingen kan ændres indtil en uge før arrangementsdatoen ved at sende en opdateret bestilling.

Betaling

Betaling for leje overføres af lejer til vores konto (Danske Bank 4434 4748820655) senest på den aftalte leveringsdato. Depositum fratrækkes på den endelige faktura.

Levering og opsætning.

Det aftalte telt og tilbehør leveres til den adresse, der er blevet oplyst af lejer.

Inden opsætning udpeger lejer hvor teltet ønskes placeret og placering af døre i teltet aftales. Lejer forestår koordinering i forbindelse med opsætningen og står inde for at teltet placeres lovligt - det vil sige på areal som lejer har ret til at disponere over samt at gældende regler for afstande til bygninger overholdes. 

Telt i havens medarbejdere forestår opsætningen af telt med mere efter lejers anvisninger.

Det er en forudsætning for levering og opsætning at telt og tilbehør maksimalt skal bæres 15m fra indkørsel til den endelige placering af teltet, at der ikke skal forceres trapper når telt og tilbehør skal bæres til den endelige placering samt at passagen til den endelige placering muliggør at teltstænger op til 4 m længde kan transporteres til den endelige placering. Endvidere forudsættes det at området hvor teltet skal placeres er ryddet inden tidspunktet for opsætning. Såfremt disse forhold ikke er opfyldt forbeholder Telt i haven sig retten til at annullere aftalen.

Anvendelse

Lejer forpligter sig til at anvende teltet jf. nedenståede vejledning og det tilsendte certifikat for teltet. Certifikat samt skilte for nødudgang skal være ophængt tydeligt i teltet.

Såfremt der anvendes andre varmekilder i teltet end dem der er lejet sammen med teltet skal dette godkendes af Telt i haven med henblik på at undgå brand. Terrassevarmere, grill, bålfade, fakler og lignende må ikke anvendes i eller i nærheden af teltet.

Lejer er forpligtet til at sørge for at telt og andet materiel som er lejet af Telt i haven ikke lider overlast. Eventuelle skader skal meldes til Telt i haven senest ved afhentningen og lejer betaler for udbedring af disse.

Nedtagning og afhentning

Telt i haven nedtager og afhenter telt med videre på det aftalte tidspunkt. Inden da skal lejer sørge for at teltet er tømt for alt som ikke tilhører Telt i haven. Såfremt lejer har lejet stole og borde hos Telt i haven skal borde være aftørret og klappet sammen, og stole skal være stablet 5 og 5.

Vejledning vedr. anvendelse af telt 

A. Kapacitet

  1. hvad konstruktionen må anvendes til,
  2. hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden opstilling af eventuelt inventar, og
  3. under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes,

B. Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder,

C. Certificeringens udløbsdato,

D. Særlige forhold, der skal iagttages ved opsætning, forankring og nedtagning af konstruktionen,

E. Særlige forhold ved konstruktionens placering i forhold til andre konstruktioner.

Annullering som følge af vejrlig

Det kan være farligt at anvende telte i kraftigt blæsevejr. Telt i haven forbeholder sig retten til at annullere lejeaftalen såfremt vejrudsigten for udlejningsperioden lover blæsevejr udenfor de grænser som teltet er certificeret til. Vindgrænserne fremgår af certifikatet for teltet.

Udlejning af telte i Eriksminde